Tìm thấy 986 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
976
Thủ tục cấp lại chứng chỉ cũ rách, nát hoặc bị thất lạc 09 loại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III
Mức độ 4
Sở Xây dựng
Xây dựng - phòng Kinh tế Xây dựng
Mức độ 4
977
Thủ tục cấp mới chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức hạng II, hạng III
Mức độ 4
Sở Xây dựng
Xây dựng - phòng Kinh tế Xây dựng
Mức độ 4
978
Thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựngđối với nhà thầu nước ngoài nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C và nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
Mức độ 4
Sở Xây dựng
Xây dựng - phòng Kinh tế Xây dựng
Mức độ 3
979
Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 4
980
Thủ tục chấp thuận đăng ký tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật tại hội chợ triển lãm thương mại (trong trường hợp tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam).
Mức độ 4
Sở Công Thương
Xúc tiến thương mại
Mức độ 3
981
Thông báo thực hiện khuyến mại.
Mức độ 3
Sở Công Thương
Xúc tiến thương mại
Mức độ 3
982
Thủ tục xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam.
Mức độ 3
Sở Công Thương
Xúc tiến thương mại
Mức độ 3
983
Thủ tục xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam.
Mức độ 3
Sở Công Thương
Xúc tiến thương mại
Mức độ 3
984
Thủ tục đình chỉ việc thực hiện chương trình khuyến mại.
Mức độ 3
Sở Công Thương
Xúc tiến thương mại
Mức độ 3
985
Thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn tỉnh.
Mức độ 3
Sở Công Thương
Xúc tiến thương mại
Mức độ 3
986
Thủ tục đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn tỉnh.
Mức độ 3
Sở Công Thương
Xúc tiến thương mại