Mức độ 3  Thủ tục cấp giấy chứng nhận trại nuôi Gấu

Ký hiệu thủ tục: KL001
Lượt xem: 167
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Chi cục Kiểm lâm
Lĩnh vực Lĩnh vực kiểm lâm
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc bưu chính
Thời hạn giải quyết Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được biên bản thẩm định.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận
Lệ phí Không
Căn cứ pháp lý + Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý Gấu nuôi nhốt.
+ Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

+ Bước 1: Cá nhân hoặc hộ gia đình xuất trình và nộp hồ sơ tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang.

+ Bước 2: Cán bộ thụ lý hồ sơ xem xét các loại giấy tờ theo quy định.

· Nếu hồ sơ đã phù hợp theo quy định thì ký tên xác nhận đã kiểm tra và trình thủ trưởng xem xét cấp giấy chứng nhận.

· Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn thực hiện.

+ Bước 3: Người thực hiện thủ tục hành chính nhận kết quả tại Văn phòng Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang.

1) Đơn đề nghị đăng ký trại nuôi gấu (theo mẫu);
2) Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử;
3) Bản vẽ mô tả chi tiết chuồng, trại nuôi gấu kèm theo ảnh;
4) Bản sao công chứng hợp đồng lao động với người có chuyên môn thú y hoặc hợp đồng với bác sĩ thú y hay cơ sở thú y để chăm sóc thú y;
5) Xác nhận của cơ quan quản lý môi trường cấp tỉnh là trại nuôi đảm bảo yêu cầu về vệ sinh, môi trường.

File mẫu:

  • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu theo mẫu Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT Tải về

+ Gấu có nguồn gốc hợp pháp, gấu đã được lập hồ sơ quản lý và gắn chíp điện tử.
+ Có hệ thống xử lý chất thải phù hợp với tiêu chuẩn vệ sinh môi trường như hầm biogas, bể phốt hoặc các biện pháp phù hợp khác không được thải trực tiếp các loại chất thải ra môi trường.
+ Chuồng, trại được vệ sinh thường xuyên, không để thức ăn thừa, chất thải gây ô nhiễm môi trường.
+ Được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đồng ý đặt trại nuôi gấu trên địa bàn.

Nộp hồ sơ trực tuyến In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi