Mức độ 3  Thủ tục cấp giấy chứng nhận trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

Ký hiệu thủ tục: KL003
Lượt xem: 155
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Chi cục Kiểm lâm
Lĩnh vực Lĩnh vực kiểm lâm
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc bưu chính
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (Giấy chứng nhận có thời hạn tối đa 03 (ba) năm kể từ ngày cấp).
Lệ phí Không
Căn cứ pháp lý + Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường.
+ Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên, sử dụng rừng, gây nuôi động vật rừng và quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang.

+ Bước 2: Cán bộ thụ lý hồ sơ xem xét các loại giấy tờ theo quy định.

· Nếu hồ sơ đã phù hợp theo quy định thì ký tên xác nhận đã kiểm tra.

· Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc Chi cục Kiểm lâm tỉnh phải thông báo lý do bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị để hoàn thiện hồ sơ.

+ Bước 3: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Kiểm lâm tổ chức xác minh và cấp giấy chứng nhận trại nuôi.

+ Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Văn phòng Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang.

1) Giấy đề nghị đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng động vật hoang dã thông thường (theo mẫu);
2) Bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, môi trường theo quy định của pháp luật.

File mẫu:

  • Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại theo mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT Tải về

+ Chuồng, trại nuôi phù hợp với đặc tính của loài nuôi và năng lực sản xuất của trại.
+ Bảo đảm an toàn cho người nuôi và người dân trong vùng, an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường theo quy định.
+ Có nguồn gốc vật nuôi rõ ràng.
+ Trường hợp động vật có nguồn gốc nhập khẩu (không phân bố tại Việt Nam) phải có xác nhận bằng văn bản của Cơ quan khoa học CITES Việt Nam là việc nuôi loài đó không ảnh hưởng tới các loài động vật khác và hệ sinh thái trong nước.

Nộp hồ sơ trực tuyến In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi