Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 5 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
06650117100039
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
 • TRUNG (350000000)
 • - Ngày nộp: 18/10/2017 09:42:54
 • - Ngày tiếp nhận: 18/10/2017 09:42:54
 • - Ngày dự kiến trả: 03/11/2017 09:42:54
 • - Ngày có kết quả: 20/10/2017 16:02:12
 • Hồ sơ 06650117100039 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở TTTT
2
06460117100031
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
 • LÊ THÀNH BI (351487974)
 • - Ngày nộp: 17/10/2017 15:30:26
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2017 15:30:26
 • - Ngày dự kiến trả: 20/10/2017 15:30:26
 • - Ngày có kết quả: 18/10/2017 09:06:47
 • Hồ sơ 06460117100031 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Châu Đốc
3
06170217100015
 • - Về việc: Thủ tục quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật
 • TẬP HUẤN 2 (352153218)
 • - Ngày nộp: 17/10/2017 14:03:38
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2017 14:03:38
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 14:03:38
 • - Ngày có kết quả: 17/10/2017 15:42:48
 • Hồ sơ 06170217100015 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở LD TB&XH
4
06170217100009
 • - Về việc: Thủ tục quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật
 • NGUYỄN QUỐC KHÁNH (352153193)
 • - Ngày nộp: 17/10/2017 09:02:20
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2017 09:02:20
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 09:02:20
 • - Ngày có kết quả: 17/10/2017 15:42:39
 • Hồ sơ 06170217100009 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở LD TB&XH
5
06170217100022
 • - Về việc: Thủ tục quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật
 • CAO HỮU TRÍ (352902753)
 • - Ngày nộp: 17/10/2017 14:37:27
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2017 14:37:27
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 14:37:27
 • - Ngày có kết quả: 17/10/2017 15:41:30
 • Hồ sơ 06170217100022 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở LD TB&XH