Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 4317 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
16
06460118010846
(Nộp online)
 • - Về việc: TĐ-tách thửa - Quy trình đo đạc tách thửa trong trường hợp chuyển nhượng; tặng cho một phần diện tích
 • NGUYỄN VĂN GIÀU (351212003)
 • - Ngày nộp: 31/01/2018 15:57:03
 • - Ngày tiếp nhận: 31/01/2018 15:57:03
 • - Ngày dự kiến trả: 28/02/2018 15:57:03
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 15:58:27
 • Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Hồ sơ mới tiếp nhận. Đơn vị xử lý: Đang ở Văn phòng Đăng ký Đất đai
17
06470418010805
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
 • ẤU VĂN TƯỞNG (350731222)
 • - Ngày nộp: 31/01/2018 09:51:28
 • - Ngày tiếp nhận: 31/01/2018 09:51:28
 • - Ngày dự kiến trả: 02/02/2018 09:51:28
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 09:51:46
 • Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Hồ sơ mới tiếp nhận. Đơn vị xử lý: Phòng TC - KH Thị xã Tân Châu
18
06470418010804
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • TRẦN THỊ THÚY NGA (351852745)
 • - Ngày nộp: 31/01/2018 09:50:44
 • - Ngày tiếp nhận: 31/01/2018 09:50:44
 • - Ngày dự kiến trả: 02/02/2018 09:50:44
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 09:51:12
 • Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đã hoàn trả. Đơn vị xử lý: Phòng Tài Chính Kế Hoạch thị xã Tân Châu
19
06521918010007
(Nộp online)
 • - Về việc: Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm
 • DIEP VAN XUAN
 • - Ngày nộp: 31/01/2018 09:21:05
 • - Ngày tiếp nhận: 31/01/2018 09:21:05
 • - Ngày dự kiến trả: 09/02/2018 09:21:05
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 09:23:07
 • Hồ sơ 06521918010007 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Thị Trấn Núi Sập
20
06521918010005
(Nộp online)
 • - Về việc: Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm
 • LUONG THANH NGIEP
 • - Ngày nộp: 31/01/2018 09:11:17
 • - Ngày tiếp nhận: 31/01/2018 09:11:17
 • - Ngày dự kiến trả: 09/02/2018 09:11:17
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 09:13:08
 • Hồ sơ 06521918010005 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Thị Trấn Núi Sập
21
06521918010003
(Nộp online)
 • - Về việc: Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm
 • TO THI DIEM KIEU
 • - Ngày nộp: 31/01/2018 09:00:07
 • - Ngày tiếp nhận: 31/01/2018 09:00:07
 • - Ngày dự kiến trả: 09/02/2018 09:00:07
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 09:04:22
 • Hồ sơ 06521918010003 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Thị Trấn Núi Sập
22
06440418010397
 • - Về việc: Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
 • TRƯƠNG HỮU HIẾU (351700954)
 • - Ngày nộp: 31/01/2018 07:40:37
 • - Ngày tiếp nhận: 31/01/2018 07:40:37
 • - Ngày dự kiến trả: 05/02/2018 07:40:37
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 08:47:14
 • Hồ sơ 06440418010397 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện Châu Thành
23
06440418010398
 • - Về việc: Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
 • TRƯƠNG HỮU HIẾU (351700954)
 • - Ngày nộp: 31/01/2018 07:43:08
 • - Ngày tiếp nhận: 31/01/2018 07:43:08
 • - Ngày dự kiến trả: 05/02/2018 07:43:08
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 08:46:49
 • Hồ sơ 06440418010398 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện Châu Thành
24
06470417121261
 • - Về việc: 44a - Chuyển nhượng, chuyển đổi hoặc tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sử hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt nam định cư ở nước ngoài (đổi giấy - trích lục)
 • NGUYỄN VĂN MƯỜI (351118396)
 • - Ngày nộp: 30/12/2017 09:38:09
 • - Ngày tiếp nhận: 30/12/2017 09:38:09
 • - Ngày dự kiến trả: 23/01/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/12/2017 09:38:18
 • Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đã hoàn trả. Đơn vị xử lý: Đang ở Văn phòng Đăng ký Đất đai
25
06470417121260
 • - Về việc: 44a - Chuyển nhượng, chuyển đổi hoặc tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sử hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt nam định cư ở nước ngoài (đổi giấy - trích lục)
 • HỒ THỊ CẨM CHÂU (351042446)
 • - Ngày nộp: 30/12/2017 09:36:09
 • - Ngày tiếp nhận: 30/12/2017 09:36:09
 • - Ngày dự kiến trả: 23/01/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/12/2017 09:36:18
 • Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Hồ sơ mới tiếp nhận. Đơn vị xử lý: Đang ở Văn phòng Đăng ký Đất đai
26
06470417121258
 • - Về việc: 44a - Chuyển nhượng, chuyển đổi hoặc tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sử hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt nam định cư ở nước ngoài (đổi giấy - trích lục)
 • TRẦN CÔNG THẢO (351105414)
 • - Ngày nộp: 30/12/2017 09:33:06
 • - Ngày tiếp nhận: 30/12/2017 09:33:06
 • - Ngày dự kiến trả: 23/01/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/12/2017 09:33:16
 • Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đang xử lý. Đơn vị xử lý: Đang ở Văn phòng Đăng ký Đất đai
27
06980217100004
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược (Cấp mới).
 • HÀ THỊ TUYẾT MAI (351654887)
 • - Ngày nộp: 27/10/2017 08:39:30
 • - Ngày tiếp nhận: 27/10/2017 08:39:30
 • - Ngày dự kiến trả: 24/11/2017 08:39:30
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 17:00:51
 • Hồ sơ 06980217100004 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
28
06980217110031
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược (Cấp mới).
 • NGỤY NHƠN NGHĨA (024262768)
 • - Ngày nộp: 02/11/2017 08:24:26
 • - Ngày tiếp nhận: 02/11/2017 08:24:26
 • - Ngày dự kiến trả: 30/11/2017 08:24:26
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 17:00:43
 • Hồ sơ 06980217110031 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
29
06980217110035
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
 • NGUYỄN KIM XUÂN (352225405)
 • - Ngày nộp: 07/11/2017 15:15:59
 • - Ngày tiếp nhận: 07/11/2017 15:15:59
 • - Ngày dự kiến trả: 19/12/2017 15:15:59
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 17:00:31
 • Hồ sơ 06980217110035 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
30
06980217110036
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
 • NGÔ PHƯỚC HỮU (352038554)
 • - Ngày nộp: 07/11/2017 15:17:11
 • - Ngày tiếp nhận: 07/11/2017 15:17:11
 • - Ngày dự kiến trả: 19/12/2017 15:17:11
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 17:00:19
 • Hồ sơ 06980217110036 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế