Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 4317 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
4231
06460118010014
(Nộp online)
 • - Về việc: 44a - Chuyển nhượng, chuyển đổi hoặc tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sử hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt nam định cư ở nước ngoài (đổi giấy - trích lục)
 • ĐÀO TẤN PHÁT (351623386)
 • - Ngày nộp: 02/01/2018 11:02:20
 • - Ngày tiếp nhận: 02/01/2018 11:02:20
 • - Ngày dự kiến trả: 24/01/2018 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 02/01/2018 11:03:01
 • Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đã hoàn trả. Đơn vị xử lý: Đang ở Văn phòng Đăng ký Đất đai
4232
06460118010015
(Nộp online)
 • - Về việc: 44a - Chuyển nhượng, chuyển đổi hoặc tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sử hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt nam định cư ở nước ngoài (đổi giấy - trích lục)
 • NGUYỄN NGỌC THÚY (351032295)
 • - Ngày nộp: 02/01/2018 10:58:26
 • - Ngày tiếp nhận: 02/01/2018 10:58:26
 • - Ngày dự kiến trả: 24/01/2018 10:58:26
 • - Ngày có kết quả: 02/01/2018 11:02:41
 • Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đã hoàn trả. Đơn vị xử lý: Đang ở Văn phòng Đăng ký Đất đai
4233
06460118010019
(Nộp online)
 • - Về việc: 18a - Giao đất tại khu dân cư do Nhà nước đầu tư (có bản đồ địa chính bổ sung)
 • NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG (351296233)
 • - Ngày nộp: 02/01/2018 10:46:46
 • - Ngày tiếp nhận: 02/01/2018 10:46:46
 • - Ngày dự kiến trả: 25/01/2018 10:46:46
 • - Ngày có kết quả: 02/01/2018 10:47:04
 • Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đã hoàn trả. Đơn vị xử lý: Đang ở Phòng Tài nguyên và Môi trường
4234
06470418010019
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
 • ĐẶNG THANH PHÚC (311977071)
 • - Ngày nộp: 02/01/2018 10:41:55
 • - Ngày tiếp nhận: 02/01/2018 10:41:55
 • - Ngày dự kiến trả: 04/01/2018 10:41:55
 • - Ngày có kết quả: 02/01/2018 10:42:17
 • Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đã hoàn trả. Đơn vị xử lý: Phòng Tài Chính Kế Hoạch thị xã Tân Châu
4235
06470418010017
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • NGUYỄN PHẠM LỆ THỦY (089166000095)
 • - Ngày nộp: 02/01/2018 10:41:22
 • - Ngày tiếp nhận: 02/01/2018 10:41:22
 • - Ngày dự kiến trả: 04/01/2018 10:41:22
 • - Ngày có kết quả: 02/01/2018 10:41:43
 • Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đã hoàn trả. Đơn vị xử lý: Phòng Tài Chính Kế Hoạch thị xã Tân Châu
4236
06470418010016
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • TỐNG VĂN BÌNH (351104939)
 • - Ngày nộp: 02/01/2018 10:40:19
 • - Ngày tiếp nhận: 02/01/2018 10:40:19
 • - Ngày dự kiến trả: 04/01/2018 10:40:19
 • - Ngày có kết quả: 02/01/2018 10:40:43
 • Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đã hoàn trả. Đơn vị xử lý: Phòng Tài Chính Kế Hoạch thị xã Tân Châu
4237
06531217121092
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • NGUYỄN HÙNG ANH (351375076)
 • - Ngày nộp: 28/12/2017 10:40:28
 • - Ngày tiếp nhận: 28/12/2017 10:40:28
 • - Ngày dự kiến trả: 02/01/2018 10:40:28
 • - Ngày có kết quả: 02/01/2018 10:40:28
 • Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đã hoàn trả. Đơn vị xử lý: Phòng Tài Chính Kế Hoạch huyện Tri Tôn
4238
06531217121093
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • BỒ NGỮ (350793169)
 • - Ngày nộp: 28/12/2017 10:39:53
 • - Ngày tiếp nhận: 28/12/2017 10:39:53
 • - Ngày dự kiến trả: 02/01/2018 10:39:53
 • - Ngày có kết quả: 02/01/2018 10:39:53
 • Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Hồ sơ mới tiếp nhận. Đơn vị xử lý: Phòng Tài Chính Kế Hoạch huyện Tri Tôn
4239
06470418010014
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • BÙI TẤN DINH (352236281)
 • - Ngày nộp: 02/01/2018 10:26:39
 • - Ngày tiếp nhận: 02/01/2018 10:26:39
 • - Ngày dự kiến trả: 04/01/2018 10:26:39
 • - Ngày có kết quả: 02/01/2018 10:27:05
 • Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đã hoàn trả. Đơn vị xử lý: Phòng Tài Chính Kế Hoạch thị xã Tân Châu
4240
06470418010013
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • ĐỖ THÚY HẰNG (351715650)
 • - Ngày nộp: 02/01/2018 10:26:04
 • - Ngày tiếp nhận: 02/01/2018 10:26:04
 • - Ngày dự kiến trả: 04/01/2018 10:26:04
 • - Ngày có kết quả: 02/01/2018 10:26:21
 • Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đã hoàn trả. Đơn vị xử lý: Phòng Tài Chính Kế Hoạch thị xã Tân Châu
4241
06470418010012
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • LÂM THỊ LOAN (350614893)
 • - Ngày nộp: 02/01/2018 10:25:33
 • - Ngày tiếp nhận: 02/01/2018 10:25:33
 • - Ngày dự kiến trả: 04/01/2018 10:25:33
 • - Ngày có kết quả: 02/01/2018 10:25:50
 • Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đã hoàn trả. Đơn vị xử lý: Phòng Tài Chính Kế Hoạch thị xã Tân Châu
4242
06470418010011
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • LÊ HỒNG ĐỨC (351920010)
 • - Ngày nộp: 02/01/2018 10:24:59
 • - Ngày tiếp nhận: 02/01/2018 10:24:59
 • - Ngày dự kiến trả: 04/01/2018 10:24:59
 • - Ngày có kết quả: 02/01/2018 10:25:16
 • Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đã hoàn trả. Đơn vị xử lý: Phòng Tài Chính Kế Hoạch thị xã Tân Châu
4243
06470418010010
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • ĐẶNG VĂN SANG (351933613)
 • - Ngày nộp: 02/01/2018 10:24:16
 • - Ngày tiếp nhận: 02/01/2018 10:24:16
 • - Ngày dự kiến trả: 04/01/2018 10:24:16
 • - Ngày có kết quả: 02/01/2018 10:24:40
 • Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đã hoàn trả. Đơn vị xử lý: Phòng Tài Chính Kế Hoạch thị xã Tân Châu
4244
06470417120663
 • - Về việc: 44a - Chuyển nhượng, chuyển đổi hoặc tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sử hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt nam định cư ở nước ngoài (đổi giấy - trích lục)
 • PHẠM TỨ HIẾU (350701152)
 • - Ngày nộp: 08/12/2017 10:02:39
 • - Ngày tiếp nhận: 08/12/2017 10:02:39
 • - Ngày dự kiến trả: 02/01/2018 10:02:39
 • - Ngày có kết quả: 02/01/2018 10:02:39
 • Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Hồ sơ mới tiếp nhận. Đơn vị xử lý: Văn phòng ĐKKQSDĐ Thị xã Tân Châu
4245
06460118010013
(Nộp online)
 • - Về việc: 44a - Chuyển nhượng, chuyển đổi hoặc tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sử hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt nam định cư ở nước ngoài (đổi giấy - trích lục)
 • KHƯU VĂN PHẾN (351068780)
 • - Ngày nộp: 02/01/2018 09:55:03
 • - Ngày tiếp nhận: 02/01/2018 09:55:03
 • - Ngày dự kiến trả: 24/01/2018 09:55:03
 • - Ngày có kết quả: 02/01/2018 09:55:23
 • Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đã hoàn trả. Đơn vị xử lý: Đang ở Văn phòng Đăng ký Đất đai