Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 4317 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
76
06971017110467
 • - Về việc: Thủ tục xác nhận có quốc tịch Việt Nam
 • LÊ THỊ TRÚC XINH
 • - Ngày nộp: 10/11/2017 09:31:13
 • - Ngày tiếp nhận: 10/11/2017 09:31:13
 • - Ngày dự kiến trả: 08/12/2017 09:31:13
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 09:25:58
 • Hồ sơ 06971017110467 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Tư Pháp
77
06971017110468
 • - Về việc: Thủ tục xác nhận có quốc tịch Việt Nam
 • LÊ THỊ TRÚC XUÂN
 • - Ngày nộp: 10/11/2017 09:39:04
 • - Ngày tiếp nhận: 10/11/2017 09:39:04
 • - Ngày dự kiến trả: 08/12/2017 09:39:04
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 09:25:39
 • Hồ sơ 06971017110468 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Tư Pháp
78
06460117110868
(Nộp online)
 • - Về việc: 50c - Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi thông tin về tài sản gắn liền với đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trích lục chỉnh lý)
 • NGUYỄN MINH TUẤN (350620170)
 • - Ngày nộp: 30/11/2017 09:19:22
 • - Ngày tiếp nhận: 30/11/2017 09:19:22
 • - Ngày dự kiến trả: 15/12/2017 09:19:22
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 09:19:38
 • Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Hồ sơ mới tiếp nhận. Đơn vị xử lý: Văn phòng Đăng ký đất đai - chi nhánh Châu Đốc
79
06470417110445
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • NGUYỄN THANH VIỆT (351612711)
 • - Ngày nộp: 30/11/2017 09:01:20
 • - Ngày tiếp nhận: 30/11/2017 09:01:20
 • - Ngày dự kiến trả: 05/12/2017 09:01:20
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 09:02:21
 • Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Hồ sơ mới tiếp nhận. Đơn vị xử lý: Phòng TC - KH Thị xã Tân Châu
80
06480417110356
(Nộp online)
 • - Về việc: 53b - Đính chính Giấy chứng nhận (thẩm quyền Sơ TNMT)
 • NGUYỄN MAI THANH (351363905)
 • - Ngày nộp: 23/11/2017 08:42:02
 • - Ngày tiếp nhận: 23/11/2017 08:42:02
 • - Ngày dự kiến trả: 30/11/2017 08:42:02
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 08:42:02
 • Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Hồ sơ mới tiếp nhận. Đơn vị xử lý: VPĐKQSDĐ Huyện Chợ Mới
81
06460117110865
(Nộp online)
 • - Về việc: TĐ-tách thửa - Quy trình đo đạc tách thửa trong trường hợp chuyển nhượng; tặng cho một phần diện tích
 • NGUYỄN THỊ THU HÀ (350054626)
 • - Ngày nộp: 30/11/2017 08:15:50
 • - Ngày tiếp nhận: 30/11/2017 08:15:50
 • - Ngày dự kiến trả: 21/12/2017 08:15:50
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 08:17:43
 • Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Hồ sơ mới tiếp nhận. Đơn vị xử lý: Văn phòng Đăng ký đất đai - chi nhánh Châu Đốc
82
06460117110863
(Nộp online)
 • - Về việc: 44c - Chuyển quyền chọn thửa (chỉnh lý trang 4)
 • ĐOÀN VĂN ĐIỀN (350900078)
 • - Ngày nộp: 30/11/2017 08:10:19
 • - Ngày tiếp nhận: 30/11/2017 08:10:19
 • - Ngày dự kiến trả: 15/12/2017 08:10:19
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 08:10:38
 • Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Hồ sơ mới tiếp nhận. Đơn vị xử lý: Văn phòng Đăng ký đất đai - chi nhánh Châu Đốc
83
06490418010878
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc (03 ngày làm việc đối với việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc).
 • LÊ THỊ NGỌC TUYỀN (351023925)
 • - Ngày nộp: 16/01/2018 08:54:13
 • - Ngày tiếp nhận: 16/01/2018 08:54:13
 • - Ngày dự kiến trả: 19/01/2018 08:54:13
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 15:48:01
 • Hồ sơ 06490418010878 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ huyện Phú Tân
84
06980217120281
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • PHẠM THANH TÙNG (350789929)
 • - Ngày nộp: 22/12/2017 08:54:24
 • - Ngày tiếp nhận: 22/12/2017 08:54:24
 • - Ngày dự kiến trả: 05/02/2018 08:54:24
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 14:12:56
 • Hồ sơ 06980217120281 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
85
06980218010031
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề
 • VÕ THỊ THU SƯƠNG (351284615)
 • - Ngày nộp: 10/01/2018 09:35:04
 • - Ngày tiếp nhận: 10/01/2018 09:35:04
 • - Ngày dự kiến trả: 28/02/2018 09:35:04
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 14:12:19
 • Hồ sơ 06980218010031 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
86
06980218010032
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề
 • TRƯƠNG THỊ MỸ DIỆU (351658932)
 • - Ngày nộp: 10/01/2018 09:33:50
 • - Ngày tiếp nhận: 10/01/2018 09:33:50
 • - Ngày dự kiến trả: 28/02/2018 09:33:50
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 14:12:19
 • Hồ sơ 06980218010032 đã giải quyết trước hạn. Đang chờ xác nhận yêu cầu thu gom
87
06980218010033
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề
 • TẠ VĂN SỬ (352274438)
 • - Ngày nộp: 10/01/2018 09:33:09
 • - Ngày tiếp nhận: 10/01/2018 09:33:09
 • - Ngày dự kiến trả: 28/02/2018 09:33:09
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 14:12:19
 • Hồ sơ 06980218010033 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
88
06980218010019
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề
 • SA MA ÊL (351498389)
 • - Ngày nộp: 08/01/2018 09:06:47
 • - Ngày tiếp nhận: 08/01/2018 09:06:47
 • - Ngày dự kiến trả: 26/02/2018 09:06:47
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 14:12:19
 • Hồ sơ 06980218010019 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
89
06980218010020
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • PHẠM TẤN THÔNG (352092418)
 • - Ngày nộp: 08/01/2018 09:06:05
 • - Ngày tiếp nhận: 08/01/2018 09:06:05
 • - Ngày dự kiến trả: 26/02/2018 09:06:05
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 14:12:19
 • Hồ sơ 06980218010020 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
90
06980218010021
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • NGUYỄN THỊ YẾN NHI (352071379)
 • - Ngày nộp: 08/01/2018 09:03:27
 • - Ngày tiếp nhận: 08/01/2018 09:03:27
 • - Ngày dự kiến trả: 26/02/2018 09:03:27
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 14:12:19
 • Hồ sơ 06980218010021 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế