Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 4317 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
91
06980218010022
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • LÊ HẢI MINH (352108341)
 • - Ngày nộp: 08/01/2018 09:02:45
 • - Ngày tiếp nhận: 08/01/2018 09:02:45
 • - Ngày dự kiến trả: 26/02/2018 09:02:45
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 14:12:19
 • Hồ sơ 06980218010022 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
92
06980218010008
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • HỒ THỊ THỦY TIÊN (352504133)
 • - Ngày nộp: 04/01/2018 08:54:21
 • - Ngày tiếp nhận: 04/01/2018 08:54:21
 • - Ngày dự kiến trả: 22/02/2018 08:54:21
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 14:12:19
 • Hồ sơ 06980218010008 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
93
06980218010009
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • BÙI QUỐC TÍNH (352257280)
 • - Ngày nộp: 04/01/2018 08:53:48
 • - Ngày tiếp nhận: 04/01/2018 08:53:48
 • - Ngày dự kiến trả: 22/02/2018 08:53:48
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 14:12:19
 • Hồ sơ 06980218010009 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
94
06980218010010
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • TRƯƠNG THỊ HUYỀN TRANG (352342300)
 • - Ngày nộp: 04/01/2018 08:52:00
 • - Ngày tiếp nhận: 04/01/2018 08:52:00
 • - Ngày dự kiến trả: 22/02/2018 08:52:00
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 14:12:19
 • Hồ sơ 06980218010010 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
95
06980218010011
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • ĐẶNG HUỲNH LAN VI (352169483)
 • - Ngày nộp: 04/01/2018 08:44:09
 • - Ngày tiếp nhận: 04/01/2018 08:44:09
 • - Ngày dự kiến trả: 22/02/2018 08:44:09
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 14:12:19
 • Hồ sơ 06980218010011 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
96
06980218010012
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • TẠ ANH KHOA (352126340)
 • - Ngày nộp: 04/01/2018 08:39:58
 • - Ngày tiếp nhận: 04/01/2018 08:39:58
 • - Ngày dự kiến trả: 22/02/2018 08:39:58
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 14:12:19
 • Hồ sơ 06980218010012 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
97
06980218010013
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • LÊ DUY THANH (351811510)
 • - Ngày nộp: 04/01/2018 08:38:05
 • - Ngày tiếp nhận: 04/01/2018 08:38:05
 • - Ngày dự kiến trả: 22/02/2018 08:38:05
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 14:12:19
 • Hồ sơ 06980218010013 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
98
06980218010015
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • MAI THANH VŨ (350463591)
 • - Ngày nộp: 04/01/2018 08:35:55
 • - Ngày tiếp nhận: 04/01/2018 08:35:55
 • - Ngày dự kiến trả: 22/02/2018 08:35:55
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 14:12:19
 • Hồ sơ 06980218010015 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
99
06980217120346
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc
 • HUỲNH THỊ SANG (025849847)
 • - Ngày nộp: 29/12/2017 16:33:06
 • - Ngày tiếp nhận: 29/12/2017 16:33:06
 • - Ngày dự kiến trả: 05/03/2018 16:33:06
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 14:12:19
 • Hồ sơ 06980217120346 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
100
06980217120347
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • DƯƠNG THÁI SỬ HỒNG (352203110)
 • - Ngày nộp: 29/12/2017 16:32:28
 • - Ngày tiếp nhận: 29/12/2017 16:32:28
 • - Ngày dự kiến trả: 12/02/2018 16:32:28
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 14:12:19
 • Hồ sơ 06980217120347 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
101
06980217120348
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • LÝ THỊ HOÀNG OANH (351505601)
 • - Ngày nộp: 29/12/2017 16:31:58
 • - Ngày tiếp nhận: 29/12/2017 16:31:58
 • - Ngày dự kiến trả: 12/02/2018 16:31:58
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 14:12:19
 • Hồ sơ 06980217120348 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
102
06980217120349
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • NGUYỄN HOÀNG MINH (351547485)
 • - Ngày nộp: 29/12/2017 16:21:40
 • - Ngày tiếp nhận: 29/12/2017 16:21:40
 • - Ngày dự kiến trả: 12/02/2018 16:21:40
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 14:12:19
 • Hồ sơ 06980217120349 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
103
06980217120310
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • NGUYỄN THỊ NHƯ EM (351953575)
 • - Ngày nộp: 29/12/2017 14:27:36
 • - Ngày tiếp nhận: 29/12/2017 14:27:36
 • - Ngày dự kiến trả: 12/02/2018 14:27:36
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 14:12:19
 • Hồ sơ 06980217120310 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
104
06980218010046
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề
 • NGUYỄN VĂN TÂM (351611538)
 • - Ngày nộp: 11/01/2018 15:02:53
 • - Ngày tiếp nhận: 11/01/2018 15:02:53
 • - Ngày dự kiến trả: 01/03/2018 15:02:53
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 14:11:36
 • Hồ sơ 06980218010046 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
105
06980218010047
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề
 • TRƯƠNG THỊ KIM CÚC (351702369)
 • - Ngày nộp: 11/01/2018 15:02:25
 • - Ngày tiếp nhận: 11/01/2018 15:02:25
 • - Ngày dự kiến trả: 01/03/2018 15:02:25
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 14:11:36
 • Hồ sơ 06980218010047 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế