Trang chủ
Giới thiệu
Tra cứu hồ sơ qua mạng
Thống kê
Tình trạng xử lý hồ sơ

Năm

Đã tiếp nhận :      hồ sơ

Đã giải quyết:      hồ sơ

0%

Đã giải quyết đúng hạn
trên tổng số hồ sơ đã giải quyết

Danh sách các đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ CỦA TỈNH AN GIANG

Đã tiếp nhận  :  hồ sơ

Đã giải quyết :  hồ sơ

%
Đã giải quyết đúng hạn trên tổng số hồ sơ đã giải quyết
Xem chi tiết

Đã tiếp nhận  :  hồ sơ

Đã giải quyết :  hồ sơ

%
Đã giải quyết đúng hạn trên tổng số hồ sơ đã giải quyết
Xem chi tiết

Đã tiếp nhận  :  hồ sơ

Đã giải quyết :  hồ sơ

%
Đã giải quyết đúng hạn trên tổng số hồ sơ đã giải quyết
Xem chi tiết
Tên lĩnh vực Đã
nhận
Đã
giải quyết
Tỷ lệ đúng hạn
Xem thêm Thu nhỏ
Tra cứu hồ sơ qua web
Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ qua web, xin vui lòng nhập số biên nhận hồ sơ:

  (Ví dụ: Nhập số 0192331100435 rồi bấm nút Tra cứu)
Tra cứu hồ sơ qua SMS
Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ qua SMS, xin vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Cách 1. Đối với tất cả thuê bao di dộng
Bước 1:
Nhắn nội dung là số biên nhận của hồ sơ cần tra cứu với cú pháp TRACUU <masobiennhan>

Bước 2: Gửi đến số 6000

Bước 3: Nhận trả lời

VD: Soạn tin với cú pháp:

 
 TRACUU 0070101500020  gửi 6000


Cách 2. Miễn phí và chỉ áp dụng cho thuê bao mobifone
Bước 1:
Nhắn nội dung là số biên nhận của hồ sơ cần tra cứu
với cú pháp TC <masobiennhan>

Bước 2: Gửi đến số 9231

Bước 3: Nhận trả lời

VD: Soạn tin với cú pháp:

 
 TC 0070101500020  gửi 9231


Liên kết dịch vụ công