Tìm thấy 1043 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
16
Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển Gấu
Mức độ 3
Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn
Lĩnh vực kiểm lâm
Mức độ 3
17
Thủ tục cấp đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES
Mức độ 3
Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn
Lĩnh vực kiểm lâm
Mức độ 3
18
Thủ tục giao nộp gấu cho nhà nước
Mức độ 3
Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn
Lĩnh vực kiểm lâm
Mức độ 3
19
Thủ tục thu hái cây thuốc nam
Mức độ 3
Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn
Lĩnh vực kiểm lâm
Mức độ 3
20
Thủ tục về chuyển khoán rừng phòng hộ
Mức độ 3
Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn
Lĩnh vực kiểm lâm
Mức độ 3
21
Thủ tục xác nhận của Chi cục Kiểm lâm đối với Lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng, lâm sản nhập khẩu, lâm sản sau xử lý tịch thu, lâm sản vận chuyển nội bộ
Mức độ 3
Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn
Lĩnh vực kiểm lâm
Mức độ 3
22
Thủ tục đóng dấu búa Kiểm lâm
Mức độ 3
Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn
Lĩnh vực kiểm lâm
Mức độ 3
23
Thủ tục báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn lao động
Mức độ 3
24
Thủ tục báo cáo tai nạn lao động của người sử dụng lao động
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn lao động
Mức độ 3
25
Thủ tục cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ tai nạn lao động đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn lao động
Mức độ 3
26
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý)
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn lao động
Mức độ 3
27
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đối với trường hợp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận hạng A của tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn lao động
Mức độ 3
28
Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A của tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn lao động
Mức độ 3
29
Thủ tục gửi biên bản điều tra tai nạn lao động của đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn lao động
Mức độ 3
30
Thủ tục khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn lao động