Tìm thấy 1043 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
46
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh các sản phẩm thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện
Mức độ 3
Sở Công Thương
An toàn vệ sinh thực phẩm
Mức độ 4
47
Thủ tục cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 4
48
Thủ tục thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 4
49
Thủ tục trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cở quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
50
Thủ tục Cấp phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài)
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
51
Thủ tục cho phép họp báo (nước ngoài)
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
52
Thủ tục cho phép họp báo (trong nước)
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
53
Thủ tục cấp giấy phép sản xuất kênh chương trình quảng bá
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
54
Thủ tục cấp phép phát hành thông cáo báo chí (nước ngoài)
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 4
55
Thủ tục cấp giấy phép bưu chính (trong phạm vi nội tỉnh)
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 4
56
Thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính (trong phạm vi nội tỉnh) bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 4
57
Thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính (trong phạm vi nội tỉnh) khi hết hạn
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 4
58
Thủ tục cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 4
59
Thủ tục cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 4
60
Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (trong phạm vi nội tỉnh)
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính