Tìm thấy 1043 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
976
Thủ tục đăng ký khai thác tuyến cố định nội tỉnh
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Vận tải đường bộ
Mức độ 4
977
Thủ tục đăng ký màu sơn đặc trưng xe buýt
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Vận tải đường bộ
Mức độ 4
978
Thủ tục Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia - Việt Nam lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Campuchia
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Vận tải đường bộ quốc tế VIỆT NAM – CAMPUCHIA
Mức độ 4
979
Thủ tục cấp phép liên vận phương tiện phi thương mại Việt Nam - Campuchia
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Vận tải đường bộ quốc tế VIỆT NAM – CAMPUCHIA
Mức độ 4
980
Thủ tục chấp thuận vận tải hành khách ngang sông
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Vận tải đường thủy nội địa
Mức độ 4
981
Thủ tục chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định trên tuyến đường thủy nội địa
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Vận tải đường thủy nội địa
Mức độ 4
982
Thủ tục cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Vận tải đường thủy nội địa
Mức độ 4
983
Thủ tục cấp lại biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch bị mất, bị hỏng
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Vận tải đường thủy nội địa
Mức độ 4
984
Thủ tục cấp phép hoạt động vận tải thủy qua biên giới Việt Nam-Campuchia
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Vận tải đường thủy nội địa
Mức độ 4
985
Thủ tục phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên tuyến đường thủy nội địa
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Vận tải đường thủy nội địa
Mức độ 4
986
Thủ tục cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện phi thương mại và phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên lãnh thổ Lào
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Vận tải đường bộ quốc tế VIỆT NAM - LÀO
Mức độ 4
987
Thủ tục cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện thương mại
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Vận tải đường bộ quốc tế VIỆT NAM - LÀO
Mức độ 4
988
Thủ tục gia hạn Giấy phép liên vận Lào - Việt lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Vận tải đường bộ quốc tế VIỆT NAM - LÀO
Mức độ 4
989
Thủ tục cấp Giấy phép vận tải CLV cho xe vận tải hành khách cố định
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Vận tải đường bộ quốc tế CAMPUCHIA-LÀO-VIỆTNAM
Mức độ 4
990
Thủ tục cấp Giấy phép vận tải CLV phương tiện phi thương mại
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Vận tải đường bộ quốc tế CAMPUCHIA-LÀO-VIỆTNAM