Tìm thấy 1043 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
91
Thủ tục thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
92
Thủ tục thành lập Trung tâm công tác xã hội công lập
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
93
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
94
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
95
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
96
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
97
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
98
Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
99
Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
100
Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
101
Thủ tục thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
102
Thủ tục chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Công Bố Cảng Thuỷ Nội Địa
Mức độ 4
103
Thủ tục công bố hoạt động cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Công Bố Cảng Thuỷ Nội Địa
Mức độ 4
104
Thủ tục công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Công Bố Cảng Thuỷ Nội Địa
Mức độ 4
105
Thủ tục công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài do mở rộng hoặc nâng cấp năng lực thông qua
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Công Bố Cảng Thuỷ Nội Địa