Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Dạy thêm học thêm cấp THPT (hoặc có cấp cao nhất là THPT) ngoài nhà trường

Cơ quan giải quyết Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Lĩnh vực dạy thêm học thêm

Loading...