Tìm thấy 55 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 2
Thủ tục cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục
Mức độ 2
Thủ tục cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 2
Thủ tục cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại
Mức độ 2
Thủ tục thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục
Mức độ 2
Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm
Mức độ 2
Thủ tục giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp sư phạm)
Mức độ 2
Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
Mức độ 2
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
Mức độ 2
Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục
Mức độ 2
Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp)
Mức độ 2
Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường trung học phổ thông
Mức độ 2
Thủ tục thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục
Mức độ 2
Thủ tục thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Loading...