Tìm thấy 1873 thủ tục

Mức độ 3
Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Mức độ 2
Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
Mức độ 3
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
Mức độ 3
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Mức độ 3
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Mức độ 3
Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện)
Mức độ 3
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động)
Mức độ 2
Thủ tục thẩm định, xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng, phát triển mới cửa hàng kinh doanh LPG chai phù hợp quy hoạch
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an)
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an)
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết tố cáo
Mức độ 2
Thủ tục tiếp công dân
Mức độ 2
Thủ tục xử lý đơn
Loading...