Tìm thấy 12 thủ tục

Mức độ 4
Dạy thêm học thêm cấp THPT trong nhà trường
Mức độ 3
Dạy thêm học thêm cấp THPT (hoặc có cấp cao nhất là THPT) ngoài nhà trường
Mức độ 4
Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học
Mức độ 4
Chuyển trường ngoài tỉnh đối với học sinh THPT
Mức độ 3
Thành lập Trung tâm ngoại ngữ - tin học
Mức độ 3
Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học
Mức độ 3
Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học
Mức độ 3
Thủ tục cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học
Mức độ 3
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học
Mức độ 3
Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài
Mức độ 4
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Mức độ 3
Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
Loading...