Mức độ 4  Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

Ký hiệu thủ tục: GDDT24
Lượt xem: 80
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở GDĐT An Giang
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Chưa quy định cụ thể
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện Cho phép học sinh học lại
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý + Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 ban hành quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

+ Bước 1: Trường hợp xin học lại tại trường cũ: Hiệu trưởng nhà trường cho phép nhập học sau khi đã kiểm tra hồ sơ.

+ Bước 2: Trường hợp xin học lại tại trường khác: Hồ sơ bổ sung và thủ tục thực hiện như đối với học sinh chuyển trường.

+ Bước 3: Trường hợp xin học lại vào lớp đầu cấp trung học phổ thông: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định trên cơ sở kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển của học sinh trước khi nghỉ học.

1) Đơn xin học lại học sinh ký.
2) Học bạ của lớp hoặc cấp học đó học (bản chính).
3) Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản công chứng).
4) Bản sao giấy khai sinh.
5) Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của nhà nước.

File mẫu:

Học sinh xin học lại sau thời gian nghỉ nhưng còn trong độ tuổi quy định của từng cấp học.