Mức độ 3  Thủ tục cấp giấy chứng nhận trại nuôi Gấu

Ký hiệu thủ tục: KL001
Lượt xem: 337
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Chi cục Kiểm lâm
Lĩnh vực Lĩnh vực kiểm lâm
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc bưu chính
Thời hạn giải quyết Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được biên bản thẩm định.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận
Phí hoặc lệ phí


Không


Căn cứ pháp lý + Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý Gấu nuôi nhốt.
+ Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.
+ Quyết định số 2707/QĐ-BNN-TCLN ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và và phát triển nông thôn.

+ Bước 1: Nộp hồ sơ:

Chủ nuôi gấu lập hồ sơ đăng ký tại Trung tâm hành chính Công tỉnh An Giang, hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, hoặc dịch vụ trực tuyến (nếu có).

+ Bước 2: Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Kiểm lâm chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Bảo vệ rừng và Bảo tồn Thiên nhiên – Chi cục Kiểm lâm.

+ Bước 3: Thẩm định ( Thời gian thực hiện 05 ngày làm việc )

a) Thành lập Hội đồng thẩm định: Trong thời gian 05 ngày, Phòng Quản lý Bảo vệ rừng và Bảo tồn Thiên nhiên tiếp nhận hồ sơ đăng ký trại nuôi gấu có trách nhiệm đề xuất thành lập Hội đồng thẩm định gồm: Chi cục Kiểm lâm làm chủ tịch Hội đồng với các thành viên là đại diện của Chi Cục Thú y, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát môi trường và chính quyền cấp xã (phường) nơi có trại nuôi gấu đề nghị cấp giấy chứng nhận để thẩm định hồ sơ;

b) Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định: Kiểm tra thực tế cơ sở vật chất của trại nuôi gấu đề nghị cấp giấy chứng nhận; lập biên bản thẩm định để làm căn cứ cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu nếu đảm bảo các điều kiện quy định.

c) Thời gian thẩm định: Trong thời gian 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thành lập Hội đồng thẩm định. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi thành lập, Hội đồng thẩm định phải hoàn thành biên bản thẩm định

+Bước 4: Trả kết quả

Trong thời gian 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được biên bản thẩm định, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký trại nuôi gấu phải xem xét cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu (Phụ lục V Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN) cho trại có đủ điều kiện hoặc có văn bản trả lời cho chủ nuôi gấu về những điều kiện hay thủ tục chưa đạt yêu cầu.

Người thực hiện thủ tục hành chính nhận kết quả tại Trung tâm hành chính Công tỉnh An Giang, Hoặc chuyển trả theo đường bưu điện nếu cá nhân hoặc tổ chức có yêu cầu.

1) Đơn đề nghị đăng ký trại nuôi gấu (theo mẫu);
2) Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử;
3) Bản vẽ mô tả chi tiết chuồng, trại nuôi gấu kèm theo ảnh;
4) Bản sao công chứng hợp đồng lao động với người có chuyên môn thú y hoặc hợp đồng với bác sĩ thú y hay cơ sở thú y để chăm sóc thú y;
5) Xác nhận của cơ quan quản lý môi trường cấp tỉnh là trại nuôi đảm bảo yêu cầu về vệ sinh, môi trường.

File mẫu:

  • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu theo mẫu Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT Tải về

+ Gấu có nguồn gốc hợp pháp, gấu đã được lập hồ sơ quản lý và gắn chíp điện tử.
+ Có hệ thống xử lý chất thải phù hợp với tiêu chuẩn vệ sinh môi trường như hầm biogas, bể phốt hoặc các biện pháp phù hợp khác không được thải trực tiếp các loại chất thải ra môi trường.
+ Chuồng, trại được vệ sinh thường xuyên, không để thức ăn thừa, chất thải gây ô nhiễm môi trường.
+ Được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đồng ý đặt trại nuôi gấu trên địa bàn.

Nộp hồ sơ trực tuyến In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi