Mức độ 4  Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Ký hiệu thủ tục: DT13
Lượt xem: 151
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
Lĩnh vực Đầu tư
Cách thức thực hiện Tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế.
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành
Phí hoặc lệ phí không.
Căn cứ pháp lý + Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
+ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;
+ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

+ Bước 1: Nhà đầu tư nộp Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ giao nhà đầu tư (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo đến nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

+ Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế  giao nhà đầu tư Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ.

- Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành (theo mẫu);
- Quyết định của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC về việc thành lập văn phòng điều hành;
- Bản sao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng điều hành;
- Bản sao hợp đồng BCC.
* Lưu ý: Bản sao nêu trên là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu với bản chính hoặc bản in từ cơ sở dữ liệu quốc gia đối với trường hợp thông tin gốc được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký doanh nghiệp và đầu tư.

File mẫu:

  • VĂN BẢN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Tải về

Không

Nộp hồ sơ trực tuyến In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi