Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 7349 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
06971017100017
 • - Về việc: Cấp phiếu Lý lịch tư pháp
 • LÊ THỊ DIỄM TRINH (352164931)
 • - Ngày nộp: 16/10/2017 08:51:22
 • - Ngày tiếp nhận: 16/10/2017 08:51:22
 • - Ngày dự kiến trả: 30/10/2017 08:51:22
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:25:58
  Hồ sơ 06971017100017 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Tư Pháp
2
06971017100020
 • - Về việc: Cấp phiếu Lý lịch tư pháp 2
 • PHẠM VĂN PHONG (351515027)
 • - Ngày nộp: 16/10/2017 09:26:31
 • - Ngày tiếp nhận: 16/10/2017 09:26:31
 • - Ngày dự kiến trả: 30/10/2017 09:26:31
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:25:48
  Hồ sơ 06971017100020 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Tư Pháp
3
06971017100024
 • - Về việc: Cấp phiếu Lý lịch tư pháp 1
 • NGUYỄN THỊ THANH THÚY (351530284)
 • - Ngày nộp: 16/10/2017 09:56:54
 • - Ngày tiếp nhận: 16/10/2017 09:56:54
 • - Ngày dự kiến trả: 30/10/2017 09:56:54
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:25:41
  Hồ sơ 06971017100024 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Tư Pháp
4
06971017100027
 • - Về việc: Cấp phiếu Lý lịch tư pháp 1
 • TRẦN VĂN KIỆT (351920064)
 • - Ngày nộp: 16/10/2017 10:20:53
 • - Ngày tiếp nhận: 16/10/2017 10:20:53
 • - Ngày dự kiến trả: 30/10/2017 10:20:53
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:25:32
  Hồ sơ 06971017100027 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Tư Pháp
5
06971017100029
 • - Về việc: Cấp phiếu Lý lịch tư pháp 1
 • HUỲNH THỊ THÙY PHƯƠNG (352172594)
 • - Ngày nộp: 16/10/2017 10:29:49
 • - Ngày tiếp nhận: 16/10/2017 10:29:49
 • - Ngày dự kiến trả: 30/10/2017 10:29:49
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:25:21
  Hồ sơ 06971017100029 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Tư Pháp
6
06971017100031
 • - Về việc: Cấp phiếu Lý lịch tư pháp 2
 • VÕ THỊ DIỆU UYÊN (352024744)
 • - Ngày nộp: 16/10/2017 13:55:47
 • - Ngày tiếp nhận: 16/10/2017 13:55:47
 • - Ngày dự kiến trả: 30/10/2017 13:55:47
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:25:12
  Hồ sơ 06971017100031 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Tư Pháp
7
06971017100034
 • - Về việc: Cấp phiếu Lý lịch tư pháp 1
 • NGUYỄN VĂN LONG (351221693)
 • - Ngày nộp: 16/10/2017 14:14:44
 • - Ngày tiếp nhận: 16/10/2017 14:14:44
 • - Ngày dự kiến trả: 30/10/2017 14:14:44
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:24:59
  Hồ sơ 06971017100034 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Tư Pháp
8
06971017100037
 • - Về việc: Cấp phiếu Lý lịch tư pháp 1
 • TRẦN THANH HÙNG (351039788)
 • - Ngày nộp: 16/10/2017 15:19:49
 • - Ngày tiếp nhận: 16/10/2017 15:19:49
 • - Ngày dự kiến trả: 30/10/2017 15:19:49
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:24:45
  Hồ sơ 06971017100037 đã giải quyết trễ hạn. Đang chờ xác nhận yêu cầu thu gom
9
06971017100040
 • - Về việc: Cấp phiếu Lý lịch tư pháp 1
 • HUỲNH ĐỨC DUY (351531039)
 • - Ngày nộp: 16/10/2017 15:57:26
 • - Ngày tiếp nhận: 16/10/2017 15:57:26
 • - Ngày dự kiến trả: 30/10/2017 15:57:26
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:24:37
  Hồ sơ 06971017100040 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Tư Pháp
10
06971017100042
 • - Về việc: Cấp phiếu Lý lịch tư pháp 1
 • TRẦN VĂN THẠCH (352408130)
 • - Ngày nộp: 16/10/2017 16:05:57
 • - Ngày tiếp nhận: 16/10/2017 16:05:57
 • - Ngày dự kiến trả: 30/10/2017 16:05:57
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:24:30
  Hồ sơ 06971017100042 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Tư Pháp
11
06971017100073
 • - Về việc: Cấp phiếu Lý lịch tư pháp 1
 • HÀ KIM TRÚC (351844200)
 • - Ngày nộp: 18/10/2017 09:05:31
 • - Ngày tiếp nhận: 18/10/2017 09:05:31
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 09:05:31
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:23:27
  Hồ sơ 06971017100073 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Tư Pháp
12
06971017100193
 • - Về việc: Cấp phiếu Lý lịch tư pháp 2
 • BÙI DANH ĐÔ (351343054)
 • - Ngày nộp: 25/10/2017 10:04:45
 • - Ngày tiếp nhận: 25/10/2017 10:04:45
 • - Ngày dự kiến trả: 15/11/2017 10:04:45
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:22:25
  Hồ sơ 06971017100193 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Tư Pháp
13
06971017100120
 • - Về việc: Cấp phiếu Lý lịch tư pháp 1
 • LÊ CÔNG NGÂN (351957395)
 • - Ngày nộp: 20/10/2017 13:49:42
 • - Ngày tiếp nhận: 20/10/2017 13:49:42
 • - Ngày dự kiến trả: 03/11/2017 13:49:42
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:09:00
  Hồ sơ 06971017100120 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Tư Pháp
14
06971017100209
 • - Về việc: Cấp phiếu Lý lịch tư pháp 1
 • PHẠM VĂN PHÚ (352449054)
 • - Ngày nộp: 25/10/2017 16:06:45
 • - Ngày tiếp nhận: 25/10/2017 16:06:45
 • - Ngày dự kiến trả: 08/11/2017 16:06:45
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:06:59
  Hồ sơ 06971017100209 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Tư Pháp
15
06470418030944
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ
 • TRẦN VĂN BẢO (351212006)
 • - Ngày nộp: 29/03/2018 10:52:26
 • - Ngày tiếp nhận: 29/03/2018 10:52:26
 • - Ngày dự kiến trả: 19/04/2018 10:52:26
 • - Ngày có kết quả: 31/03/2018 10:01:57
  Hồ sơ 06470418030944 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Thị xã Tân Châu