Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 7349 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
16
06470418030902
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ
 • NGUYỄN VĂN HÙNG (352093876)
 • - Ngày nộp: 28/03/2018 14:27:15
 • - Ngày tiếp nhận: 28/03/2018 14:27:15
 • - Ngày dự kiến trả: 18/04/2018 14:27:15
 • - Ngày có kết quả: 31/03/2018 10:01:49
  Hồ sơ 06470418030902 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Thị xã Tân Châu
17
06470418030903
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ
 • ĐINH THỊ DÀO (351212006)
 • - Ngày nộp: 28/03/2018 14:26:37
 • - Ngày tiếp nhận: 28/03/2018 14:26:37
 • - Ngày dự kiến trả: 18/04/2018 14:26:37
 • - Ngày có kết quả: 31/03/2018 10:01:41
  Hồ sơ 06470418030903 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Thị xã Tân Châu
18
06470418030845
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ
 • BÙI KIM THỦY (351212006)
 • - Ngày nộp: 27/03/2018 14:09:00
 • - Ngày tiếp nhận: 27/03/2018 14:09:00
 • - Ngày dự kiến trả: 17/04/2018 14:09:00
 • - Ngày có kết quả: 31/03/2018 10:01:33
  Hồ sơ 06470418030845 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Thị xã Tân Châu
19
06470418030783
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ
 • LÊ VĂN BÉ (350295052)
 • - Ngày nộp: 26/03/2018 07:56:33
 • - Ngày tiếp nhận: 26/03/2018 07:56:33
 • - Ngày dự kiến trả: 16/04/2018 07:56:33
 • - Ngày có kết quả: 31/03/2018 10:01:24
  Hồ sơ 06470418030783 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Thị xã Tân Châu
20
06470418031014
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục xử lý đơn
 • NGUYỄN VĂN HIỆP
 • - Ngày nộp: 31/03/2018 09:47:54
 • - Ngày tiếp nhận: 31/03/2018 09:47:54
 • - Ngày dự kiến trả: 16/04/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/03/2018 09:49:27
  Hồ sơ 06470418031014 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Thị xã Tân Châu
21
06470418010208
 • - Về việc: 54b - Đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trích lục cấp đổi)
 • LÝ THÀNH HƯỞNG (351015607)
 • - Ngày nộp: 09/01/2018 16:46:14
 • - Ngày tiếp nhận: 09/01/2018 16:46:14
 • - Ngày dự kiến trả: 31/01/2018 16:46:14
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 16:46:14
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đang xử lý. Đơn vị xử lý: Đang ở Văn phòng Đăng ký Đất đai
22
06460118010846
(Nộp online)
 • - Về việc: TĐ-tách thửa - Quy trình đo đạc tách thửa trong trường hợp chuyển nhượng; tặng cho một phần diện tích
 • NGUYỄN VĂN GIÀU (351212003)
 • - Ngày nộp: 31/01/2018 15:57:03
 • - Ngày tiếp nhận: 31/01/2018 15:57:03
 • - Ngày dự kiến trả: 28/02/2018 15:57:03
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 15:58:27
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Hồ sơ mới tiếp nhận. Đơn vị xử lý: Đang ở Văn phòng Đăng ký Đất đai
23
06470418010805
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
 • ẤU VĂN TƯỞNG (350731222)
 • - Ngày nộp: 31/01/2018 09:51:28
 • - Ngày tiếp nhận: 31/01/2018 09:51:28
 • - Ngày dự kiến trả: 02/02/2018 09:51:28
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 09:51:46
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Hồ sơ mới tiếp nhận. Đơn vị xử lý: Phòng TC - KH Thị xã Tân Châu
24
06470418010804
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • TRẦN THỊ THÚY NGA (351852745)
 • - Ngày nộp: 31/01/2018 09:50:44
 • - Ngày tiếp nhận: 31/01/2018 09:50:44
 • - Ngày dự kiến trả: 02/02/2018 09:50:44
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 09:51:12
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đã hoàn trả. Đơn vị xử lý: Phòng Tài Chính Kế Hoạch thị xã Tân Châu
25
06470418010188
(Nộp online)
 • - Về việc: 54b - Đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trích lục cấp đổi)
 • VÕ PHƯỚC SANG, QUAN HẬU, HỮU PHÚC, AN NHÀN (351156109)
 • - Ngày nộp: 09/01/2018 09:20:15
 • - Ngày tiếp nhận: 09/01/2018 09:20:15
 • - Ngày dự kiến trả: 31/01/2018 09:20:15
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 09:20:15
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đang xử lý. Đơn vị xử lý: Đang ở Văn phòng Đăng ký Đất đai
26
06470418010173
(Nộp online)
 • - Về việc: 44a - Chuyển nhượng, chuyển đổi hoặc tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sử hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt nam định cư ở nước ngoài (đổi giấy - trích lục)
 • LÊ VĂN BE (350731408)
 • - Ngày nộp: 09/01/2018 07:54:08
 • - Ngày tiếp nhận: 09/01/2018 07:54:08
 • - Ngày dự kiến trả: 31/01/2018 07:54:08
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 07:54:08
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đang xử lý. Đơn vị xử lý: Đang ở Văn phòng Đăng ký Đất đai
27
06470417121261
 • - Về việc: 44a - Chuyển nhượng, chuyển đổi hoặc tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sử hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt nam định cư ở nước ngoài (đổi giấy - trích lục)
 • NGUYỄN VĂN MƯỜI (351118396)
 • - Ngày nộp: 30/12/2017 09:38:09
 • - Ngày tiếp nhận: 30/12/2017 09:38:09
 • - Ngày dự kiến trả: 23/01/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/12/2017 09:38:18
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đã hoàn trả. Đơn vị xử lý: Đang ở Văn phòng Đăng ký Đất đai
28
06470417121260
 • - Về việc: 44a - Chuyển nhượng, chuyển đổi hoặc tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sử hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt nam định cư ở nước ngoài (đổi giấy - trích lục)
 • HỒ THỊ CẨM CHÂU (351042446)
 • - Ngày nộp: 30/12/2017 09:36:09
 • - Ngày tiếp nhận: 30/12/2017 09:36:09
 • - Ngày dự kiến trả: 23/01/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/12/2017 09:36:18
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Hồ sơ mới tiếp nhận. Đơn vị xử lý: Đang ở Văn phòng Đăng ký Đất đai
29
06470417121258
 • - Về việc: 44a - Chuyển nhượng, chuyển đổi hoặc tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sử hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt nam định cư ở nước ngoài (đổi giấy - trích lục)
 • TRẦN CÔNG THẢO (351105414)
 • - Ngày nộp: 30/12/2017 09:33:06
 • - Ngày tiếp nhận: 30/12/2017 09:33:06
 • - Ngày dự kiến trả: 23/01/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/12/2017 09:33:16
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đang xử lý. Đơn vị xử lý: Đang ở Văn phòng Đăng ký Đất đai
30
06980217100004
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược (Cấp mới).
 • HÀ THỊ TUYẾT MAI (351654887)
 • - Ngày nộp: 27/10/2017 08:39:30
 • - Ngày tiếp nhận: 27/10/2017 08:39:30
 • - Ngày dự kiến trả: 24/11/2017 08:39:30
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 17:00:51
  Hồ sơ 06980217100004 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế