Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 7349 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
4231
06470417110308
 • - Về việc: TĐ-tách thửa - Quy trình đo đạc tách thửa trong trường hợp chuyển nhượng; tặng cho một phần diện tích
 • NGUYỄN HOÀNG KHÔN (350888610)
 • - Ngày nộp: 23/11/2017 09:04:08
 • - Ngày tiếp nhận: 23/11/2017 09:04:08
 • - Ngày dự kiến trả: 14/12/2017 09:04:08
 • - Ngày có kết quả: 14/12/2017 09:04:08
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Hồ sơ mới tiếp nhận. Đơn vị xử lý: Văn phòng ĐKKQSDĐ Thị xã Tân Châu
4232
06460117121234
(Nộp online)
 • - Về việc: 61b - Quy trình cấp đổi Giấy chứng nhận trang 4 không còn chổ; GCN bị hư, theo mẫu cũ, do dồn điền, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất (Trích đo - không chuyển thuế)
 • LÊ THỊ RUA (351212003)
 • - Ngày nộp: 13/12/2017 15:23:18
 • - Ngày tiếp nhận: 13/12/2017 15:23:18
 • - Ngày dự kiến trả: 12/01/2018 15:23:18
 • - Ngày có kết quả: 14/12/2017 09:03:37
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đã hoàn trả. Đơn vị xử lý: Đang ở Văn phòng Đăng ký Đất đai
4233
06460117121246
(Nộp online)
 • - Về việc: 28a - Cấp Giấy chứng nhận đối với đất đang sử dụng của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư (trích đo)
 • DIỆP THỊ HOA (350826149)
 • - Ngày nộp: 14/12/2017 09:02:39
 • - Ngày tiếp nhận: 14/12/2017 09:02:39
 • - Ngày dự kiến trả: 08/02/2018 09:02:39
 • - Ngày có kết quả: 14/12/2017 09:03:14
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đã hoàn trả. Đơn vị xử lý: Đang ở Văn phòng Đăng ký Đất đai
4234
06460117121244
(Nộp online)
 • - Về việc: 44a - Chuyển nhượng, chuyển đổi hoặc tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sử hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt nam định cư ở nước ngoài (đổi giấy - trích lục)
 • LÊ VŨ PHONG (351326954)
 • - Ngày nộp: 14/12/2017 08:33:51
 • - Ngày tiếp nhận: 14/12/2017 08:33:51
 • - Ngày dự kiến trả: 08/01/2018 08:33:51
 • - Ngày có kết quả: 14/12/2017 08:34:07
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đã hoàn trả. Đơn vị xử lý: Đang ở Văn phòng Đăng ký Đất đai
4235
06460117121245
(Nộp online)
 • - Về việc: 44a - Chuyển nhượng, chuyển đổi hoặc tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sử hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt nam định cư ở nước ngoài (đổi giấy - trích lục)
 • LÊ VĂN HOÀNG (351260377)
 • - Ngày nộp: 14/12/2017 08:32:44
 • - Ngày tiếp nhận: 14/12/2017 08:32:44
 • - Ngày dự kiến trả: 08/01/2018 08:32:44
 • - Ngày có kết quả: 14/12/2017 08:32:57
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đã hoàn trả. Đơn vị xử lý: Đang ở Văn phòng Đăng ký Đất đai
4236
06470417110304
 • - Về việc: TĐ-tách thửa - Quy trình đo đạc tách thửa trong trường hợp chuyển nhượng; tặng cho một phần diện tích
 • VÕ PHƯỚC SANG (351383388)
 • - Ngày nộp: 23/11/2017 08:26:24
 • - Ngày tiếp nhận: 23/11/2017 08:26:24
 • - Ngày dự kiến trả: 14/12/2017 08:26:24
 • - Ngày có kết quả: 14/12/2017 08:26:24
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Hồ sơ mới tiếp nhận. Đơn vị xử lý: Văn phòng ĐKKQSDĐ Thị xã Tân Châu
4237
06460117121243
(Nộp online)
 • - Về việc: 44a - Chuyển nhượng, chuyển đổi hoặc tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sử hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt nam định cư ở nước ngoài (đổi giấy - trích lục)
 • LẠI KIM ANH (352629077)
 • - Ngày nộp: 14/12/2017 08:25:01
 • - Ngày tiếp nhận: 14/12/2017 08:25:01
 • - Ngày dự kiến trả: 08/01/2018 08:25:01
 • - Ngày có kết quả: 14/12/2017 08:25:19
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đang xử lý. Đơn vị xử lý: Đang ở Văn phòng Đăng ký Đất đai
4238
06470417110303
 • - Về việc: TĐ-tách thửa - Quy trình đo đạc tách thửa trong trường hợp chuyển nhượng; tặng cho một phần diện tích
 • VÕ PHƯỚC SANG (351512653)
 • - Ngày nộp: 23/11/2017 08:24:32
 • - Ngày tiếp nhận: 23/11/2017 08:24:32
 • - Ngày dự kiến trả: 14/12/2017 08:24:32
 • - Ngày có kết quả: 14/12/2017 08:24:32
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Hồ sơ mới tiếp nhận. Đơn vị xử lý: Văn phòng ĐKKQSDĐ Thị xã Tân Châu
4239
06470417120776
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ
 • NGUYỄN HỮU ÁI (350407836)
 • - Ngày nộp: 12/12/2017 15:18:52
 • - Ngày tiếp nhận: 12/12/2017 15:18:52
 • - Ngày dự kiến trả: 03/01/2018 15:18:52
 • - Ngày có kết quả: 14/12/2017 08:23:28
  Hồ sơ 06470417120776 đã giải quyết trước hạn. Đang chờ xác nhận yêu cầu thu gom
4240
06470417120763
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ
 • NGUYỄN VĂN THẢO (350148321)
 • - Ngày nộp: 12/12/2017 14:18:48
 • - Ngày tiếp nhận: 12/12/2017 14:18:48
 • - Ngày dự kiến trả: 03/01/2018 14:18:48
 • - Ngày có kết quả: 14/12/2017 08:23:17
  Hồ sơ 06470417120763 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Thị xã Tân Châu
4241
06470417120756
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ
 • PHAN THỊ NẪN (351212006)
 • - Ngày nộp: 12/12/2017 14:03:29
 • - Ngày tiếp nhận: 12/12/2017 14:03:29
 • - Ngày dự kiến trả: 03/01/2018 14:03:29
 • - Ngày có kết quả: 14/12/2017 08:23:04
  Hồ sơ 06470417120756 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Thị xã Tân Châu
4242
06470417120750
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ
 • TRƯƠNG THÀNH HÔN (350150014)
 • - Ngày nộp: 12/12/2017 13:58:38
 • - Ngày tiếp nhận: 12/12/2017 13:58:38
 • - Ngày dự kiến trả: 03/01/2018 13:58:38
 • - Ngày có kết quả: 14/12/2017 08:22:51
  Hồ sơ 06470417120750 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Thị xã Tân Châu
4243
06470417110302
 • - Về việc: TĐ-tách thửa - Quy trình đo đạc tách thửa trong trường hợp chuyển nhượng; tặng cho một phần diện tích
 • VÕ PHƯỚC SANG (351613825)
 • - Ngày nộp: 23/11/2017 08:22:46
 • - Ngày tiếp nhận: 23/11/2017 08:22:46
 • - Ngày dự kiến trả: 14/12/2017 08:22:46
 • - Ngày có kết quả: 14/12/2017 08:22:46
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Hồ sơ mới tiếp nhận. Đơn vị xử lý: Văn phòng ĐKKQSDĐ Thị xã Tân Châu
4244
06470417120665
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ
 • LÊ THỊ TIỀN (351715953)
 • - Ngày nộp: 08/12/2017 10:11:05
 • - Ngày tiếp nhận: 08/12/2017 10:11:05
 • - Ngày dự kiến trả: 29/12/2017 10:11:05
 • - Ngày có kết quả: 14/12/2017 08:22:38
  Hồ sơ 06470417120665 đã giải quyết trước hạn. Đang chờ xác nhận yêu cầu thu gom
4245
06470417120656
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ
 • PHẠM CHÍ LINH (351212006)
 • - Ngày nộp: 08/12/2017 09:02:38
 • - Ngày tiếp nhận: 08/12/2017 09:02:38
 • - Ngày dự kiến trả: 29/12/2017 09:02:38
 • - Ngày có kết quả: 14/12/2017 08:22:23
  Hồ sơ 06470417120656 đã giải quyết trước hạn. Đang chờ xác nhận yêu cầu thu gom