Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 7349 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
31
06980217110031
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược (Cấp mới).
 • NGỤY NHƠN NGHĨA (024262768)
 • - Ngày nộp: 02/11/2017 08:24:26
 • - Ngày tiếp nhận: 02/11/2017 08:24:26
 • - Ngày dự kiến trả: 30/11/2017 08:24:26
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 17:00:43
  Hồ sơ 06980217110031 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
32
06980217110035
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
 • NGUYỄN KIM XUÂN (352225405)
 • - Ngày nộp: 07/11/2017 15:15:59
 • - Ngày tiếp nhận: 07/11/2017 15:15:59
 • - Ngày dự kiến trả: 19/12/2017 15:15:59
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 17:00:31
  Hồ sơ 06980217110035 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
33
06980217110036
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
 • NGÔ PHƯỚC HỮU (352038554)
 • - Ngày nộp: 07/11/2017 15:17:11
 • - Ngày tiếp nhận: 07/11/2017 15:17:11
 • - Ngày dự kiến trả: 19/12/2017 15:17:11
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 17:00:19
  Hồ sơ 06980217110036 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
34
06980217110037
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
 • LÊ THỊ NGỌC HUỆ (351672753)
 • - Ngày nộp: 07/11/2017 15:18:21
 • - Ngày tiếp nhận: 07/11/2017 15:18:21
 • - Ngày dự kiến trả: 19/12/2017 15:18:21
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 17:00:08
  Hồ sơ 06980217110037 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
35
06980217110084
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược (Cấp mới).
 • NGUYỄN NGỌC THÚY (351500883)
 • - Ngày nộp: 08/11/2017 09:18:48
 • - Ngày tiếp nhận: 08/11/2017 09:18:48
 • - Ngày dự kiến trả: 06/12/2017 09:18:48
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 16:59:58
  Hồ sơ 06980217110084 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
36
06980217110085
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược (Cấp mới).
 • NGUYỄN HUỲNH MỸ TÚ (352231242)
 • - Ngày nộp: 09/11/2017 14:55:45
 • - Ngày tiếp nhận: 09/11/2017 14:55:45
 • - Ngày dự kiến trả: 07/12/2017 14:55:45
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 16:59:47
  Hồ sơ 06980217110085 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
37
06980217110103
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược (Cấp mới).
 • THẠCH CẨM TÚ (351410717)
 • - Ngày nộp: 13/11/2017 10:25:18
 • - Ngày tiếp nhận: 13/11/2017 10:25:18
 • - Ngày dự kiến trả: 11/12/2017 10:25:18
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 16:59:16
  Hồ sơ 06980217110103 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
38
06980217110101
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược (Cấp mới).
 • BẰNG VĂN TÁP (351655477)
 • - Ngày nộp: 13/11/2017 10:27:45
 • - Ngày tiếp nhận: 13/11/2017 10:27:45
 • - Ngày dự kiến trả: 11/12/2017 10:27:45
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 16:59:06
  Hồ sơ 06980217110101 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
39
06980217110100
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược (Cấp mới).
 • PHẠM CHÍ THIỆN (351937029)
 • - Ngày nộp: 14/11/2017 08:12:41
 • - Ngày tiếp nhận: 14/11/2017 08:12:41
 • - Ngày dự kiến trả: 12/12/2017 08:12:41
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 16:58:56
  Hồ sơ 06980217110100 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
40
06980217110113
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược (Cấp mới).
 • HUỲNH TRẦN BÍCH NGỌC (352096140)
 • - Ngày nộp: 17/11/2017 14:30:29
 • - Ngày tiếp nhận: 17/11/2017 14:30:29
 • - Ngày dự kiến trả: 15/12/2017 14:30:29
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 16:58:35
  Hồ sơ 06980217110113 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
41
06980217110114
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược (Cấp mới).
 • TRƯƠNG THỊ TRINH (352150067)
 • - Ngày nộp: 17/11/2017 14:44:40
 • - Ngày tiếp nhận: 17/11/2017 14:44:40
 • - Ngày dự kiến trả: 15/12/2017 14:44:40
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 16:58:25
  Hồ sơ 06980217110114 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
42
06980217110115
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược (Cấp mới).
 • PHẠM THỊ HỒNG LOAN (35210299510/)
 • - Ngày nộp: 17/11/2017 15:00:38
 • - Ngày tiếp nhận: 17/11/2017 15:00:38
 • - Ngày dự kiến trả: 15/12/2017 15:00:38
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 16:58:15
  Hồ sơ 06980217110115 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
43
06980217100001
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • LÊ VĂN ĐẤU (35309707)
 • - Ngày nộp: 25/10/2017 09:22:36
 • - Ngày tiếp nhận: 25/10/2017 09:22:36
 • - Ngày dự kiến trả: 06/12/2017 09:22:36
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 16:57:02
  Hồ sơ 06980217100001 đã giải quyết trước hạn. Đang chờ xác nhận yêu cầu thu gom
44
06980217100005
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • LÊ VĂN CAN (352181347)
 • - Ngày nộp: 27/10/2017 08:55:39
 • - Ngày tiếp nhận: 27/10/2017 08:55:39
 • - Ngày dự kiến trả: 08/12/2017 08:55:39
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 16:56:50
  Hồ sơ 06980217100005 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
45
06980217100012
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • THẠCH THỊ MỸ TIÊN (352298793)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 08:02:40
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 08:02:40
 • - Ngày dự kiến trả: 12/12/2017 08:02:40
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 16:56:40
  Hồ sơ 06980217100012 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế