Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 7349 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
61
06980217110135
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • VÕ THỊ MỸ HUYỀN (352207921)
 • - Ngày nộp: 29/11/2017 08:50:39
 • - Ngày tiếp nhận: 29/11/2017 08:50:39
 • - Ngày dự kiến trả: 11/01/2018 08:50:39
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 16:51:20
  Hồ sơ 06980217110135 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
62
06980217110134
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • TRẦN THỊ KIM NGÂN (352080386)
 • - Ngày nộp: 29/11/2017 08:53:36
 • - Ngày tiếp nhận: 29/11/2017 08:53:36
 • - Ngày dự kiến trả: 11/01/2018 08:53:36
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 16:51:08
  Hồ sơ 06980217110134 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
63
06980217110145
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • BÙI QUANG MINH HƯNG (352169240)
 • - Ngày nộp: 29/11/2017 09:03:11
 • - Ngày tiếp nhận: 29/11/2017 09:03:11
 • - Ngày dự kiến trả: 11/01/2018 09:03:11
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 16:50:50
  Hồ sơ 06980217110145 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
64
06980217110144
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH (352120579)
 • - Ngày nộp: 29/11/2017 09:04:15
 • - Ngày tiếp nhận: 29/11/2017 09:04:15
 • - Ngày dự kiến trả: 11/01/2018 09:04:15
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 16:50:31
  Hồ sơ 06980217110144 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
65
06460117110888
(Nộp online)
 • - Về việc: 44a - Chuyển nhượng, chuyển đổi hoặc tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sử hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt nam định cư ở nước ngoài (đổi giấy - trích lục)
 • QUÁCH VĂN HIỀN (351296240)
 • - Ngày nộp: 30/11/2017 16:27:23
 • - Ngày tiếp nhận: 30/11/2017 16:27:23
 • - Ngày dự kiến trả: 22/12/2017 16:27:23
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 16:27:38
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Hồ sơ mới tiếp nhận. Đơn vị xử lý: Văn phòng Đăng ký đất đai - chi nhánh Châu Đốc
66
06460117110889
(Nộp online)
 • - Về việc: 62a - Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất do bị mất Giấy chứng nhận hoặc mất Trang bổ sung Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (không đo) (Trích lục).
 • LÝ KIM MAI (350760252)
 • - Ngày nộp: 30/11/2017 16:21:30
 • - Ngày tiếp nhận: 30/11/2017 16:21:30
 • - Ngày dự kiến trả: 01/02/2018 16:21:30
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 16:21:49
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đang xử lý. Đơn vị xử lý: Đang ở Văn phòng Đăng ký Đất đai
67
06460117110891
(Nộp online)
 • - Về việc: 28a - Cấp Giấy chứng nhận đối với đất đang sử dụng của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư (trích đo)
 • BÙI QUỐC CHUNG (3501116776)
 • - Ngày nộp: 30/11/2017 16:21:19
 • - Ngày tiếp nhận: 30/11/2017 16:21:19
 • - Ngày dự kiến trả: 25/01/2018 16:21:19
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 16:21:42
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đang xử lý. Đơn vị xử lý: Đang ở Văn phòng Đăng ký Đất đai
68
06460117110890
(Nộp online)
 • - Về việc: 54c - Đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trích lục chỉnh lý)
 • ĐINH THỊ NỮA (350024927)
 • - Ngày nộp: 30/11/2017 16:19:23
 • - Ngày tiếp nhận: 30/11/2017 16:19:23
 • - Ngày dự kiến trả: 15/12/2017 16:19:23
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 16:20:17
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Hồ sơ mới tiếp nhận. Đơn vị xử lý: Văn phòng Đăng ký đất đai - chi nhánh Châu Đốc
69
06460117110886
(Nộp online)
 • - Về việc: 61b - Quy trình cấp đổi Giấy chứng nhận trang 4 không còn chổ; GCN bị hư, theo mẫu cũ, do dồn điền, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất (Trích đo - không chuyển thuế)
 • TRỊNH QUANG VINH (351212003)
 • - Ngày nộp: 30/11/2017 16:09:12
 • - Ngày tiếp nhận: 30/11/2017 16:09:12
 • - Ngày dự kiến trả: 29/12/2017 16:09:12
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 16:12:38
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Hồ sơ mới tiếp nhận. Đơn vị xử lý: Văn phòng Đăng ký đất đai - chi nhánh Châu Đốc
70
06460117110885
(Nộp online)
 • - Về việc: 61b - Quy trình cấp đổi Giấy chứng nhận trang 4 không còn chổ; GCN bị hư, theo mẫu cũ, do dồn điền, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất (Trích đo - không chuyển thuế)
 • TRỊNH QUANG VINH (351212003)
 • - Ngày nộp: 30/11/2017 16:00:09
 • - Ngày tiếp nhận: 30/11/2017 16:00:09
 • - Ngày dự kiến trả: 29/12/2017 16:00:09
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 16:00:27
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Hồ sơ mới tiếp nhận. Đơn vị xử lý: Văn phòng Đăng ký đất đai - chi nhánh Châu Đốc
71
06460117110884
(Nộp online)
 • - Về việc: 61b - Quy trình cấp đổi Giấy chứng nhận trang 4 không còn chổ; GCN bị hư, theo mẫu cũ, do dồn điền, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất (Trích đo - không chuyển thuế)
 • TRỊNH QUANG VINH (351212003)
 • - Ngày nộp: 30/11/2017 15:42:44
 • - Ngày tiếp nhận: 30/11/2017 15:42:44
 • - Ngày dự kiến trả: 29/12/2017 15:42:44
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 15:43:21
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Hồ sơ mới tiếp nhận. Đơn vị xử lý: Văn phòng Đăng ký đất đai - chi nhánh Châu Đốc
72
06460117110871
(Nộp online)
 • - Về việc: 54a - Đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trích đo)
 • HUỲNH VĂN BÌNH (351212003)
 • - Ngày nộp: 30/11/2017 15:13:26
 • - Ngày tiếp nhận: 30/11/2017 15:13:26
 • - Ngày dự kiến trả: 05/01/2018 15:13:26
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 15:13:48
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Hồ sơ mới tiếp nhận. Đơn vị xử lý: Văn phòng Đăng ký đất đai - chi nhánh Châu Đốc
73
06500417110544
(Nộp online)
 • - Về việc: 53a - Đính chính Giấy chứng nhận (thẩm quyền UBND huyện)
 • NGUYỄN HỮU LỆ (350718179)
 • - Ngày nộp: 24/11/2017 15:11:04
 • - Ngày tiếp nhận: 24/11/2017 15:11:04
 • - Ngày dự kiến trả: 30/11/2017 15:11:04
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 15:11:04
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Hồ sơ mới tiếp nhận. Đơn vị xử lý: Văn phòng ĐKQSDĐ huyện An Phú
74
06460117110878
(Nộp online)
 • - Về việc: Đ 29-Thủ tục cấp bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
 • TRẦN MINH HẢI (351223216)
 • - Ngày nộp: 30/11/2017 15:06:36
 • - Ngày tiếp nhận: 30/11/2017 15:06:36
 • - Ngày dự kiến trả: 02/01/2018 15:06:36
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 15:06:52
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đang xử lý. Đơn vị xử lý: Đang ở Văn phòng Đăng ký Đất đai
75
06480417110375
(Nộp online)
 • - Về việc: Đ 55-Thủ tục xác nhận lại thời hạn sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu
 • THÁI THÀNH NGHĨA (351246438)
 • - Ngày nộp: 23/11/2017 14:24:22
 • - Ngày tiếp nhận: 23/11/2017 14:24:22
 • - Ngày dự kiến trả: 30/11/2017 14:24:22
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 14:24:22
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Hồ sơ mới tiếp nhận. Đơn vị xử lý: VPĐKQSDĐ Huyện Chợ Mới