Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 7349 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
76
06460117110864
(Nộp online)
 • - Về việc: Đ 29-Thủ tục cấp bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
 • NGUYỄN VĂN HÙNG (350975419)
 • - Ngày nộp: 30/11/2017 08:20:29
 • - Ngày tiếp nhận: 30/11/2017 08:20:29
 • - Ngày dự kiến trả: 02/01/2018 08:20:29
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 10:28:21
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đã hoàn trả. Đơn vị xử lý: Đang ở Phòng Tài nguyên và Môi trường
77
06460117110873
(Nộp online)
 • - Về việc: 50c - Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi thông tin về tài sản gắn liền với đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trích lục chỉnh lý)
 • NGUYỄN VĂN ĐÊ (351030079)
 • - Ngày nộp: 30/11/2017 09:57:53
 • - Ngày tiếp nhận: 30/11/2017 09:57:53
 • - Ngày dự kiến trả: 15/12/2017 09:57:53
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 09:58:18
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Hồ sơ mới tiếp nhận. Đơn vị xử lý: Văn phòng Đăng ký đất đai - chi nhánh Châu Đốc
78
06460117110869
(Nộp online)
 • - Về việc: 44c - Chuyển quyền chọn thửa (chỉnh lý trang 4)
 • TRẦN HƯƠNG THẠCH (351366073)
 • - Ngày nộp: 30/11/2017 09:43:01
 • - Ngày tiếp nhận: 30/11/2017 09:43:01
 • - Ngày dự kiến trả: 15/12/2017 09:43:01
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 09:43:15
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Hồ sơ mới tiếp nhận. Đơn vị xử lý: Văn phòng Đăng ký đất đai - chi nhánh Châu Đốc
79
06971017110467
 • - Về việc: Thủ tục xác nhận có quốc tịch Việt Nam
 • LÊ THỊ TRÚC XINH
 • - Ngày nộp: 10/11/2017 09:31:13
 • - Ngày tiếp nhận: 10/11/2017 09:31:13
 • - Ngày dự kiến trả: 08/12/2017 09:31:13
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 09:25:58
  Hồ sơ 06971017110467 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Tư Pháp
80
06971017110468
 • - Về việc: Thủ tục xác nhận có quốc tịch Việt Nam
 • LÊ THỊ TRÚC XUÂN
 • - Ngày nộp: 10/11/2017 09:39:04
 • - Ngày tiếp nhận: 10/11/2017 09:39:04
 • - Ngày dự kiến trả: 08/12/2017 09:39:04
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 09:25:39
  Hồ sơ 06971017110468 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Tư Pháp
81
06460117110868
(Nộp online)
 • - Về việc: 50c - Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi thông tin về tài sản gắn liền với đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trích lục chỉnh lý)
 • NGUYỄN MINH TUẤN (350620170)
 • - Ngày nộp: 30/11/2017 09:19:22
 • - Ngày tiếp nhận: 30/11/2017 09:19:22
 • - Ngày dự kiến trả: 15/12/2017 09:19:22
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 09:19:38
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Hồ sơ mới tiếp nhận. Đơn vị xử lý: Văn phòng Đăng ký đất đai - chi nhánh Châu Đốc
82
06470417110445
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • NGUYỄN THANH VIỆT (351612711)
 • - Ngày nộp: 30/11/2017 09:01:20
 • - Ngày tiếp nhận: 30/11/2017 09:01:20
 • - Ngày dự kiến trả: 05/12/2017 09:01:20
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 09:02:21
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Hồ sơ mới tiếp nhận. Đơn vị xử lý: Phòng TC - KH Thị xã Tân Châu
83
06480417110356
(Nộp online)
 • - Về việc: 53b - Đính chính Giấy chứng nhận (thẩm quyền Sơ TNMT)
 • NGUYỄN MAI THANH (351363905)
 • - Ngày nộp: 23/11/2017 08:42:02
 • - Ngày tiếp nhận: 23/11/2017 08:42:02
 • - Ngày dự kiến trả: 30/11/2017 08:42:02
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 08:42:02
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Hồ sơ mới tiếp nhận. Đơn vị xử lý: VPĐKQSDĐ Huyện Chợ Mới
84
06460117110865
(Nộp online)
 • - Về việc: TĐ-tách thửa - Quy trình đo đạc tách thửa trong trường hợp chuyển nhượng; tặng cho một phần diện tích
 • NGUYỄN THỊ THU HÀ (350054626)
 • - Ngày nộp: 30/11/2017 08:15:50
 • - Ngày tiếp nhận: 30/11/2017 08:15:50
 • - Ngày dự kiến trả: 21/12/2017 08:15:50
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 08:17:43
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Hồ sơ mới tiếp nhận. Đơn vị xử lý: Văn phòng Đăng ký đất đai - chi nhánh Châu Đốc
85
06460117110863
(Nộp online)
 • - Về việc: 44c - Chuyển quyền chọn thửa (chỉnh lý trang 4)
 • ĐOÀN VĂN ĐIỀN (350900078)
 • - Ngày nộp: 30/11/2017 08:10:19
 • - Ngày tiếp nhận: 30/11/2017 08:10:19
 • - Ngày dự kiến trả: 15/12/2017 08:10:19
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 08:10:38
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Hồ sơ mới tiếp nhận. Đơn vị xử lý: Văn phòng Đăng ký đất đai - chi nhánh Châu Đốc
86
06980218030021
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • VÕ HIỀN NHÂN (352053220)
 • - Ngày nộp: 05/03/2018 13:52:22
 • - Ngày tiếp nhận: 05/03/2018 13:52:22
 • - Ngày dự kiến trả: 16/04/2018 13:52:22
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 16:05:52
  Hồ sơ 06980218030021 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
87
06980218030010
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • PHẠM TRƯƠNG DIỆU HIỀN (352150032)
 • - Ngày nộp: 02/03/2018 14:41:20
 • - Ngày tiếp nhận: 02/03/2018 14:41:20
 • - Ngày dự kiến trả: 13/04/2018 14:41:20
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 16:05:52
  Hồ sơ 06980218030010 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
88
06980218030009
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • ĐỖ DUY KHÁNH (351830788)
 • - Ngày nộp: 02/03/2018 14:36:41
 • - Ngày tiếp nhận: 02/03/2018 14:36:41
 • - Ngày dự kiến trả: 13/04/2018 14:36:41
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 16:05:52
  Hồ sơ 06980218030009 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
89
06980218030008
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • NGUYỄN HẢI ÂU (352288396)
 • - Ngày nộp: 02/03/2018 14:32:15
 • - Ngày tiếp nhận: 02/03/2018 14:32:15
 • - Ngày dự kiến trả: 13/04/2018 14:32:15
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 16:05:52
  Hồ sơ 06980218030008 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
90
06980218030003
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • LÊ THỊ NGA (352066276)
 • - Ngày nộp: 01/03/2018 16:30:23
 • - Ngày tiếp nhận: 01/03/2018 16:30:23
 • - Ngày dự kiến trả: 12/04/2018 16:30:23
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 16:05:52
  Hồ sơ 06980218030003 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế