Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 7349 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
91
06980218030002
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • ĐẶNG VĂN PHÍCH (350107548)
 • - Ngày nộp: 01/03/2018 16:28:38
 • - Ngày tiếp nhận: 01/03/2018 16:28:38
 • - Ngày dự kiến trả: 12/04/2018 16:28:38
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 16:05:52
  Hồ sơ 06980218030002 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
92
06980218030001
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • VÕ THỊ THANH TRÚC (351986454)
 • - Ngày nộp: 01/03/2018 16:27:55
 • - Ngày tiếp nhận: 01/03/2018 16:27:55
 • - Ngày dự kiến trả: 12/04/2018 16:27:55
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 16:05:52
  Hồ sơ 06980218030001 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
93
06980218020076
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • BÀNH KIM HIỀN (351621061)
 • - Ngày nộp: 01/03/2018 16:24:57
 • - Ngày tiếp nhận: 01/03/2018 16:24:57
 • - Ngày dự kiến trả: 12/04/2018 16:24:57
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 16:05:52
  Hồ sơ 06980218020076 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
94
06980218020075
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề
 • NGUYỄN NHỰT LINH (352106870)
 • - Ngày nộp: 01/03/2018 16:24:18
 • - Ngày tiếp nhận: 01/03/2018 16:24:18
 • - Ngày dự kiến trả: 12/04/2018 16:24:18
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 16:05:52
  Hồ sơ 06980218020075 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
95
06980218010062
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa
 • HOÀNG VĂN THÌN (186406047)
 • - Ngày nộp: 11/01/2018 14:41:53
 • - Ngày tiếp nhận: 11/01/2018 14:41:53
 • - Ngày dự kiến trả: 07/05/2018 16:25:51
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 16:05:52
  Hồ sơ 06980218010062 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
96
06980217120218
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền
 • LÝ VĂN THƯƠNG (350787091)
 • - Ngày nộp: 11/12/2017 14:05:48
 • - Ngày tiếp nhận: 11/12/2017 14:05:48
 • - Ngày dự kiến trả: 24/04/2018 11:50:35
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 16:05:52
  Hồ sơ 06980217120218 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
97
06980218030004
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược (Cấp mới).
 • LÊ MỸ HẠNH (351301018)
 • - Ngày nộp: 01/03/2018 16:31:17
 • - Ngày tiếp nhận: 01/03/2018 16:31:17
 • - Ngày dự kiến trả: 29/03/2018 16:31:17
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 16:01:11
  Hồ sơ 06980218030004 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
98
06980218030005
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược (Cấp mới).
 • TÔN MINH NGUYỆT (351305846)
 • - Ngày nộp: 01/03/2018 16:32:06
 • - Ngày tiếp nhận: 01/03/2018 16:32:06
 • - Ngày dự kiến trả: 29/03/2018 16:32:06
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 16:01:03
  Hồ sơ 06980218030005 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
99
06980218030028
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược (Cấp mới).
 • NGUYỄN THỊ TRÚC LY (351766611)
 • - Ngày nộp: 05/03/2018 13:42:19
 • - Ngày tiếp nhận: 05/03/2018 13:42:19
 • - Ngày dự kiến trả: 02/04/2018 13:42:19
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 16:00:52
  Hồ sơ 06980218030028 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
100
06470418030970
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • TRƯƠNG VĂN TUẤN (351548237)
 • - Ngày nộp: 30/03/2018 09:31:06
 • - Ngày tiếp nhận: 30/03/2018 09:31:06
 • - Ngày dự kiến trả: 03/04/2018 09:31:06
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 09:31:48
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đã hoàn trả. Đơn vị xử lý: Phòng Tài Chính Kế Hoạch thị xã Tân Châu
101
06470418030971
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • HÀ VĂN CƯỜNG (350775067)
 • - Ngày nộp: 30/03/2018 09:30:06
 • - Ngày tiếp nhận: 30/03/2018 09:30:06
 • - Ngày dự kiến trả: 03/04/2018 09:30:06
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 09:30:47
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đã hoàn trả. Đơn vị xử lý: Phòng Tài Chính Kế Hoạch thị xã Tân Châu
102
06971018030335
 • - Về việc: Thủ tục xác nhận có quốc tịch Việt Nam
 • DƯƠNG DIỆU
 • - Ngày nộp: 15/03/2018 09:56:15
 • - Ngày tiếp nhận: 15/03/2018 09:56:15
 • - Ngày dự kiến trả: 12/04/2018 09:56:15
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 09:21:01
  Hồ sơ 06971018030335 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Tư Pháp
103
06470418030288
(Nộp online)
 • - Về việc: TĐ-tách thửa - Quy trình đo đạc tách thửa trong trường hợp chuyển nhượng; tặng cho một phần diện tích
 • NGUYỄN THÀNH NHÂN (351134522)
 • - Ngày nộp: 13/03/2018 08:22:42
 • - Ngày tiếp nhận: 13/03/2018 08:22:42
 • - Ngày dự kiến trả: 03/04/2018 08:22:42
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 07:55:53
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đang xử lý. Đơn vị xử lý: Đang ở Văn phòng Đăng ký Đất đai
104
06470418030290
(Nộp online)
 • - Về việc: TĐ-tách thửa - Quy trình đo đạc tách thửa trong trường hợp chuyển nhượng; tặng cho một phần diện tích
 • NGUYỄN TẤT CHUNG (351384122)
 • - Ngày nộp: 13/03/2018 08:21:55
 • - Ngày tiếp nhận: 13/03/2018 08:21:55
 • - Ngày dự kiến trả: 03/04/2018 08:21:55
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 07:55:14
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đang xử lý. Đơn vị xử lý: Đang ở Văn phòng Đăng ký Đất đai
105
06470418030204
(Nộp online)
 • - Về việc: TĐ-tách thửa - Quy trình đo đạc tách thửa trong trường hợp chuyển nhượng; tặng cho một phần diện tích
 • HUỲNH VĂN TÂN (350295187)
 • - Ngày nộp: 08/03/2018 15:40:32
 • - Ngày tiếp nhận: 08/03/2018 15:40:32
 • - Ngày dự kiến trả: 29/03/2018 15:40:32
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 07:46:15
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đang xử lý. Đơn vị xử lý: Đang ở Văn phòng Đăng ký Đất đai